فیزیوتراپی در درمان سوختگی‌ها

سوختگی‌ها می‌تواند مشکلات درمانی جزئی تا مسائل اورژانسی تهدید کننده جان انسان را دربر گیرد. بعضی از شدیدترین انواع آن مواردی است که در نتیجه برق گرفتگی یا تماس با مواد شیمیایی ایجاد می‌شود. سوختگی با آب جوش از رایج‌ترین انواع مشاهده شده در بین کودکان است.

سوختگی با نور خورشید و با آب گرم (در صورت محدود بودن آن) را می‌توان در خانه درمان کرد، اما انواع شدید، عمیق و گسترده نیاز به مراجعه فوری به پزشک جهت درمان سوختگی دارد و اغلب نیازمند درمان در مراکز تخصصی